PVAZ heeft ten doel: 1.het bedrijven van betrouwbare en wijze politiek, dit in de ruimste zin van het woord. 2. PVAZ tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het ondersteunen van de partijfractie(s) die voortkomt/voortkomen uit de PVAZ; b. het bieden van ondersteuning bij en de toetsing van het handelen van de fractie(s) aan de missie en visie van de PVAZ; c. het voorbereiden van het partijprogramma bij verkiezingen; d. het uitdragen van de identiteit van PVAZ en haar leden; e. het (doen) organiseren van bijeenkomsten en activiteiten; f. het verzorgen van campagne activiteiten ten behoeve van verkiezingen. g. al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar leden noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

loading
×